Nove rešitve

Potrebujemo energetske alternative

Vodik je alternativa

Fosilna energija je vse dražja, učinkovita raba pa le delno reši problem izpustov, saj se prihranki izgubljajo v rastoči porabi

Poleg energetske odvisnosti in rastočih stroškov1 nam skrb vzbujajo tudi čedalje večji okoljski problemi. Tako globalno kot v naši neposredni okolici. Izpusti ogljikovega dioksida (CO2), trdnih delcev ter hrupa so še vedno največja težava lokalnih skupnosti blizu cest. Naraščajoč obseg izpustov CO2 pa je glavni vzrok podnebnih sprememb.

Odgovorov na resne energetske in prometne probleme je več. Najpogosteje se omenja večja učinkovitost motorja v vozilih. To ni dolgoročna rešitev, saj so rezultati večje učinkovitosti izgubljeni, ker se prihranjen denar in zmanjšani izpusti izgubijo zaradi večjega števila prevoženih kilometrov.

V Sloveniji in Evropi potrebujemo čiste, konkurenčne in dolgoročne energetske alternative, ki nam bodo zagotovile večjo energetsko neodvisnost od naftnih rezerv v tujini, a tudi zmanjšale fosilno onesnaženost in izpuste toplogrednih plinov. Enega od odgovorov imamo pred nosom – skriva se v najbolj pogostem elementu v naravi.

Energija iz fosilnih goriv je vsako leto dražja. Njena poraba pa kljub temu vztrajno narašča. Gospodarstva, kot je slovensko, so, žal, vse bolj življenjsko odvisna od uvoza energije, od svetovnih cen nafte in zemeljskega plina. Čas je, da stvari skupaj spremenimo na bolje. Sicer se na teh spletnih straneh malce igram, konkretno stran si lahko ogledaš tukaj.