Nafta je glavna

Kako dolgo še?

Spoznajmo Vodik in preklopimo na zeleno

Vsak sistem je treba obravnavati celovito…

Seznam okoljskih problemov je vse daljši. Kažejo se v naraščanju števila ujm in elementarnih nesreč, pospešenem taljenju ledenikov, daljših sušnih obdobjih ter v izumiranju živalskih vrst. Regionalni klimatski modeli napovedujejo, da se bo na območju Evrope v prihodnjih tridesetih letih povprečna letna temperatura povišala za 2 °C. Hkrati pa je pričakovati desetodstotno zmanjšanje količin padavin in njihovo prerazporeditev na druge letne čase. Ali povedano drugače – suho bo. In sušna obdobja v poletnih mesecih bodo vse daljša.

Zato moramo izničiti negativne učinke mobilnosti. To bomo dosegli s spodbujanjem tehnoloških inovacij, s prehodom na vrste prometa, ki so okolju najbolj prijazne in energetsko najbolj učinkovite.

Eno najčistejših prihodnosti nam omogoča vodik s tehnologijami gorivnih celic. V vodikovi ekonomiji se energija shranjuje, prenaša in uporablja v obliki vodika. Glavna prednost njegove uporabe v primerjavi s fosilnimi gorivi je v tem, da ne povzroča izpustov toplogrednega ogljikovega dioksida. V prihodnosti pa bi lahko vodik v kombinaciji z drugimi obnovljivimi viri celo nadomestil pojemajoče rezerve fosilnih goriv.

Vsak sistem je treba obravnavati celovito. Tudi pri gorivnih celicah moramo razmišljati vse od proizvodnje vodika in novih tehnologij do končnega uporabnika. Za mobilne sisteme, kot so osebni avtomobili, bi bila najprimernejša proizvodnja vodika z elektrolizo, pri čemer bi elektriko zagotavljali iz obnovljivih virov. Lahko celo s hišnimi sončnimi elektrarnami. To je eden naših ciljev – popoln vodikov krog.
Iz vode pridobimo vodik, tega shranjujemo in uporabimo za poganjanje gorivnih celic. Tako dobimo električno energijo za pogon, iz izpušnih cevi pa – vodo.

Uporaba vodika kot energenta prihodnosti je seveda še povezana z iskanjem odgovorov na vrsto tehnoloških, gospodarskih in drugih vprašanj. Nekatere odgovore smo že našli. Nekatere intenzivno iščemo. Med njimi je, recimo, odgovor na vprašanje o učinkovitem shranjevanju. Poleg tega bo treba za hitrejše uvajanje vodikove tehnologije rešiti še vprašanja izobraževanja, varnosti, standardizacije in davčne politike, ki mora uporabo čistih tehnologij karseda spodbujati.

Ta brošura je eden prvih korakov. Z njo želimo spodbuditi in predstaviti tehnologije vodika in gorivnih celic, kar bo pripomoglo k trajnostnemu razvoju, čistejšemu okolju in naši energetski varnosti. Za podrobnejše informacije nas lahko vedno pokličete.
Želim vam veliko dobre energije.
Janez Podobnik, minister za okolje in prostor