Več kot desetkrat manj CO2 in skoraj 0 CO, od ostalih primerljivih virov ogrevanja

Fosilna goriva kot so dizelko gorivo, zemeljski plin, LPG (avtoplin) in sistemi ogrevanja na lesno biomaso, oddajajo škodljive emisije plinov CO in CO2.

HHO gorilnik 23 kWh oddaja v okolje le do 9 ppm* CO. Kar pomeni, da je lahko naš dimnik zaprt oziroma ga sploh ne potrebujemo, torej ne izgubljamo toplote skozi dimnik in sistem izkoristimo 100%. Zdaj se že lahko pogovarjamo o prihranku.

Tvoje zdravje ni ogroženo, namreč vrednosti CO v naravi se gibljejo okoli 10 ppm…